Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2013-04-26 18:40:46 do 2015-08-13 14:54:16.
Najnowsza wersję tej informacji.

Prowadzone rejestry

Białołęki Ośrodek Kultury prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.

2. Rejestr wyjść w godzinach pracy.

3. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.

4. Rejestr delegacji pracowników.

5. Rejestr umów zleceń z instruktorami oraz umów cywilno-prawnych.

6. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób które wykażą interes prawny oraz podmiotów uprawnionych do kontroli.

Autor: Dorota Mazińska
Dokument z dnia: 2013-04-25
Opublikował: Dorota Mazińska
Data publikacji: 2013-04-26 18:40:46
Dokument oglądany razy: 5398
Drukuj

Copyright 2009Biuletyn Informacyjny Białołęckiego Ośrodka Kultury